Podvis Park

See online

 

Подвис Парк е модерен търговски и жилищен комплекс в сърцето на град Варна, в което участват утвърдени строителни компании като Омега НН, Комфорт и Екип.

 

Предоставени услуги:

Web Design
3D Design
Video

Онлайн платформа, която включва презентация на мултифункционален комплекс с жилищни и комерсиални части, и портал за управление на продажбите включващ следене на продадени/свободни имоти, етапи на строеж на сградата и проследяване на падежите към клиентите на база етапите.

OneCreative изгради цялостна презентация на проекта – 3D модел на комплекса с елегатно-проектирани визуализации и функционално разпределение на всички части.

 Използвани технологии:

HTML5
CSS3
JavaScript